Připravované knihy autorky : 

 Níže uvedená díla jsou řazená pod sebou

.......................................................

© Victoria Kanakaredes

 © Amon: Krev slunce a slzy Nilu 

Toto nově připravované knižní dílo spisovatelky a autorky, vás opět přenese zpět do starověkého Egypta, do stále mladé 18. dynastie Nové říše. Ocitneme se ve víru pouze zdánlivě zažehnaného spiknutí a velezrady, která hrozila vyvrátit celou novou a mladou dynastii, jejíž první panovníci zbavili Egyptskou říší více než sto let trvající okupace asijskými nájezdníky, známými jako Hyksósové. Po léta trvající války a bojů, se celé království ocitlo nejen v troskách, ale především v mocenském vakuu. Ačkoli první Velký faraon Ahmose I. Nebtehpyre - jako osvoboditel říše, usedl na Horův trůn v paláci královského města Veset. Již spiknutí a velezrada dříve mocných rodů, bezohledně bojující o moc mezi sebou, ale zvláště vůči následníku výše zminěného panovníka, Amenhotepu I. Džeserkare a celé královské rodině, hrozily roztrhat Egypt na kusy po spácháné královraždě. Pouze včasný zásah mnoha vlivných osob v královském paláci, zabránil nejhoršímu. 

Egyptská říše opět povstává - jako bájný Fénix - z vlastního popele. Na Horův trůn usednou po sobě - i současně - čtyři nejznámější a nejvlivnější vládci celé této dynastie, za jejíhož trvání Egyptská říše dosáhne největšího rozmachu, přepíše mapu starověkého světa, a povládne nepředstavitelným bohatstvím a mocí... Ač sama 18. dynastie zůstane dodnes známá jako dynastie boha Slunce, právě osudy následníků na Horův trůn a celé dynastie, obestírá temnota v mnoha podobách: Zrady, spiknutí, manipulace, zneužití moci i bezmoci, nenávisti, ale také vražd v rámci samotné královské rodiny. Lhostejno, zda-li šlo o muže, ženy, nebo dokonce děti... Jako kdyby již nestačilo množství nepřátel v podobě cizích zemí a jejich vládců a mocných rodů v samotném Egyptě, obracejí se proti sobě navzájem nejblížší a příbuzní přímo uvnitř samotné královské rodiny... Jak je tedy vůbec možné, že právě za vlády této dynastie, celá říše dosáhla absolutního vrcholu své velikosti, moci a stability, aniž by se  - namísto toho - za "pomoci" jiných, ale zvláště vlastního nesmiřitelného vnitřního boje o moc a Horův trůn, sama nezničila a nepropadla se do zapomnění, strhávajíce tak sebou i celé království?

Strhující a velkolepý historický román, opírající se o skutečné historické události a osoby, který přináší odpověď na vše výše uvedené, vyjde před letními měsíci roku 2019

© Victoria Kanakaredes

 © Úsvit noci 

Byl to Albert Einstein, kdo řekl, že pojmenovat cokoli jako náhodu, je ten nejsnazší způsob vysvětlení pro pitomce, jenž nejsou schopni porozumět souvislostem. Lze jen dodat, že se ani v nejmenším nemýlil...

Knižní dílo Úsvit noci, je posledním dílem z pouze velmi volně na sebe navazující trilogie zahrnující již vyšlá knižní díla: Eleonora ze Schwarzenbergu:Skutečná upíří princezna a Ve stínu slunce.

Životní osudy postav dvou zdánlivě nezávislých příběhů odehrávajících se v současnosti - i v téměř dvě staletí spící minulosti - , se k sobě s běžícím dějem díla Úsvit noci nezadržitelně přibližují. 

Jejich střetnutí v jediném okamžiku, je zábleskem jasu pravdy v temnotě pochyb a nejistoty. Zábleskem, který čtenáři přináší konečné odpovědi na palčivé otázky týkající se nejen původu skutečného vampýrismu, ale odhalí také dosud nejasné události jenž vyústily ve vypuknutí Americké občanské války, aby nakonec v oslepujícím světle pravdy nalezl příčinu smrtelnosti a nevyhnutelného konce bytí, nad níž však někteří dokázali částečně zvítězit. Nikoli díky prokletí či pochybné magii, ale díky tomu zdánlivě nejprostšímu - samotnému přírodnímu výběru a vývoji, ukrývajícím se pod rouškou tajemství krve všeho živého.

Knižní dílo vyjde velmi pravděpodobě před Vánočním časem roku 2019.